Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

Comodo EV SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.11641.25 за 1 година
Rs.19790.13 за 2 години
Rs.29103.13 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo EV SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.12162.50 за 1 година
Rs.21284.38 за 2 години
Rs.30406.25 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

InstantSSL (OV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.2428.75 за 1 година
Rs.4128.88 за 2 години
Rs.6071.88 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.4287.50 за 1 година
Rs.7503.13 за 2 години
Rs.10718.75 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

InstantSSL Pro (OV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.3098.75 за 1 година
Rs.5267.88 за 2 години
Rs.7746.88 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.850.00 за 1 година
Rs.2100.00 за 2 години
Rs.3150.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Wildcard

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.5946.25 за 1 година
Rs.10108.63 за 2 години
Rs.14865.63 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV Wildcard SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.21787.50 за 1 година
Rs.38128.13 за 2 години
Rs.54468.75 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo SSL Certificate (DV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.3266.25 за 1 година
Rs.5552.63 за 2 години
Rs.8165.63 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.3412.50 за 1 година
Rs.5971.88 за 2 години
Rs.8531.25 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Wildcard SSL Certificate (DV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.12478.75 за 1 година
Rs.21213.88 за 2 години
Rs.31196.88 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL Wildcard

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.13037.50 за 1 година
Rs.22815.63 за 2 години
Rs.32593.75 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Domain Validated UCC SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.7453.75 за 1 година
Rs.12671.38 за 2 години
Rs.18634.38 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL Multi-Domain/UCC

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.4997.13 за 1 година
Rs.8561.88 за 2 години
Rs.12492.81 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.1256.25 за 1 година
Rs.2135.63 за 2 години
Rs.3140.63 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.11641.25 за 1 година
Rs.19790.13 за 2 години
Rs.29103.13 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.20912.50 за 1 година
Rs.36596.88 за 2 години
Rs.52281.25 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Multi-Domain Wildcard (OV)

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.20016.25 за 1 година
Rs.34027.63 за 2 години
Rs.50040.63 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.20912.50 за 1 година
Rs.36596.88 за 2 години
Rs.52281.25 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.34852.56 за 1 година
Rs.59249.36 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

PositiveSSL EV

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.6448.75 за 1 година
Rs.10962.88 за 2 години
Rs.16121.88 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Positive SSL EV Multi-Domain

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.13567.50 за 1 година
Rs.23064.75 за 2 години
Rs.33918.75 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Standard SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.11375.00 за 1 година
Rs.21875.00 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Extended Validation SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.17412.50 за 1 година
Rs.32375.00 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Multi-Domain SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.21787.50 за 1 година
Rs.40250.00 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert EV Multi-Domain SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.29750.00 за 1 година
Rs.56875.00 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Wildcard SSL

Rs.-1.00 Месечно
Rs.-1.00 Квартално
Rs.-1.00 Полу-годишно
Rs.36750.00 за 1 година
Rs.68250.00 за 2 години
Rs.-1.00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available
Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики
ssl certificate

Како SSL ефект на вашата страница?

Сертификатот SSL создава безбеден тунел преку кој информациите, вклучувајќи ги корисничките имиња, лозинките, броевите на кредитни картички, се безбедни.

 • Малиот зелен заклучок
 • Малиот зелен заклучок
 • Добиј сигурен SSL сертификат
 • Добиј сигурен SSL сертификат
 • Заштитува неограничени сервери
 • Заштитува неограничени сервери
 • Компатибилен со сите поголеми
 • Компатибилен со сите поголеми

Сертификација на SSL во четири лесни чекори

Откако ќе купите сертификат за SSL, треба да се активира.

1 ssl icon
Купи го

Започнете со купување на вистински SSL сертификат за вашите потреби. Изберете од трите вида наведени.

2 point click
Активирај го

Веднаш ќе можете да го активирате SSL сертификатот од панелот за сметки.

3 code icon
Инсталирајте го

Ќе добиете инструкции за тоа како да го потврдите Вашиот SSL сертификат.

4 ssl icon
Управување со неа

Може да управувате со SSL сертификати (вклучително и обновување и повторно издавање) во панелот.

Како влијаат последните промени на Google

Најновите ажурирања на Google Chrome сега ги прикажуваат посетителите "Не е сигурно" порака во URL-то, ако вашата веб-страница не е https (т.е. нема сертификат SSL). Ако не е сигурно, посетителите имаат поголема веројатност да се воздржат од внесување информации, купување или дури и пријавување за вашата е-маил листа.Google, исто така, ќе ги рангира веб-сајтовите без SSL сертификат пониско на страницата со резултати од пребарување (SERP), кои влијаат на вашите напори за оптимизација, сообраќај и приходи во исто време.

ssl certificate

Често поставувани Прашања

Амино киселини клишираат навредливо, го обвинуваат тежиот Ричардсон лигњи со висок животен век.
Да сите веб-страници креирани со градителот на веб-страницата Weebly се оптимизирани за мобилни уреди.
Да сите веб-страници креирани со градителот на веб-страницата Weebly се оптимизирани за мобилни уреди.
Да сите веб-страници креирани со градителот на веб-страницата Weebly се оптимизирани за мобилни уреди.
Да сите веб-страници креирани со градителот на веб-страницата Weebly се оптимизирани за мобилни уреди.

Choose the best managed Cloud Hosting experience for your business!

Get started Now