תמחור פשוט שקוף

מ מוקדם לארגון, יש לנו אותך מכוסה. התחל עם 14 ימים חינם. שנתי
תשלום מרוויח לך חודשיים חינם!

Comodo EV SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.11641.25 שנתי
Rs.19790.13 דו- שנתי
Rs.29103.13 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo EV SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.12162.50 שנתי
Rs.21284.38 דו- שנתי
Rs.30406.25 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

InstantSSL (OV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.2428.75 שנתי
Rs.4128.88 דו- שנתי
Rs.6071.88 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.4287.50 שנתי
Rs.7503.13 דו- שנתי
Rs.10718.75 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

InstantSSL Pro (OV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.3098.75 שנתי
Rs.5267.88 דו- שנתי
Rs.7746.88 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.850.00 שנתי
Rs.2100.00 דו- שנתי
Rs.3150.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Wildcard

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.5946.25 שנתי
Rs.10108.63 דו- שנתי
Rs.14865.63 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV Wildcard SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.21787.50 שנתי
Rs.38128.13 דו- שנתי
Rs.54468.75 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo SSL Certificate (DV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.3266.25 שנתי
Rs.5552.63 דו- שנתי
Rs.8165.63 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.3412.50 שנתי
Rs.5971.88 דו- שנתי
Rs.8531.25 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Wildcard SSL Certificate (DV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.12478.75 שנתי
Rs.21213.88 דו- שנתי
Rs.31196.88 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL Wildcard

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.13037.50 שנתי
Rs.22815.63 דו- שנתי
Rs.32593.75 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Domain Validated UCC SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.7453.75 שנתי
Rs.12671.38 דו- שנתי
Rs.18634.38 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo SSL Multi-Domain/UCC

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.4997.13 שנתי
Rs.8561.88 דו- שנתי
Rs.12492.81 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.1256.25 שנתי
Rs.2135.63 דו- שנתי
Rs.3140.63 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.11641.25 שנתי
Rs.19790.13 דו- שנתי
Rs.29103.13 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.20912.50 שנתי
Rs.36596.88 דו- שנתי
Rs.52281.25 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Comodo Multi-Domain Wildcard (OV)

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.20016.25 שנתי
Rs.34027.63 דו- שנתי
Rs.50040.63 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.20912.50 שנתי
Rs.36596.88 דו- שנתי
Rs.52281.25 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.34852.56 שנתי
Rs.59249.36 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

PositiveSSL EV

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.6448.75 שנתי
Rs.10962.88 דו- שנתי
Rs.16121.88 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Positive SSL EV Multi-Domain

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.13567.50 שנתי
Rs.23064.75 דו- שנתי
Rs.33918.75 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Standard SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.11375.00 שנתי
Rs.21875.00 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Extended Validation SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.17412.50 שנתי
Rs.32375.00 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Multi-Domain SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.21787.50 שנתי
Rs.40250.00 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert EV Multi-Domain SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.29750.00 שנתי
Rs.56875.00 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

DigiCert Wildcard SSL

Rs.-1.00 חודשי
Rs.-1.00 רבעוני
Rs.-1.00 חצי שנתי
Rs.36750.00 שנתי
Rs.68250.00 דו- שנתי
Rs.-1.00 מדי שלוש שנים
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available
כל המחירים אינם כוללים מע"מ ב -20% השווה תכונות
ssl certificate

כיצד השפעת ה- SSL באתר שלך?

אישור SSL יוצר מנהרה מאובטחת שבאמצעותה כולל מידע על שמות משתמש, סיסמאות, מספרי כרטיסי אשראי באופן בטוח.

 • המנעול הירוק הקטן
 • המנעול הירוק הקטן
 • קבל אישור SSL מהימן
 • קבל אישור SSL מהימן
 • מגן על שרתים בלתי מוגבלים
 • מגן על שרתים בלתי מוגבלים
 • תואם לכל הגדולות
 • תואם לכל הגדולות

אישור SSL ב ארבעה שלבים פשוטים

לאחר רכישת אישור SSL, יש להפעיל אותו.

1 ssl icon
קנה את זה

התחל על ידי רכישת אישור SSL הנכון עבור הצרכים שלך. בחר מבין שלושת הסוגים המפורטים.

2 point click
הפעל את זה

תוכל להפעיל את אישור ה- SSL שלך מלוח החשבון באופן מיידי.

3 code icon
התקן את זה

תקבל הנחיות לגבי האישור של אישור ה- SSL שלך פעם אחת.

4 ssl icon
תנהל את זה

תוכל לנהל אישורי SSL (כולל חידוש והנפקה חוזרת) בלוח.

כיצד השינויים האחרונים של Google משפיעים עליך

העדכונים האחרונים של Google Chrome מציגים בפני המבקרים את ההודעה לא מאובטח בכתובת האתר אם האתר שלך אינו https (כלומר, אין אישור SSL). אם הוא אינו מאובטח, המבקרים נוטים יותר להימנע מלהיכנס למידע, לבצע רכישות או אפילו להירשם לרשימת הדוא"ל שלך.Google תדרג גם אתרים ללא אישור SSL נמוך יותר בדף תוצאות החיפוש (SERP), ומשפיע על מאמצי SEO שלך, על התנועה ועל ההכנסות בו-זמנית.

ssl certificate

שאלות נפוצות

אנימה pariatur קלישאה,.
כן כל האתרים שנוצרו עם בונה האתר Weebly מותאמים לנייד.
כן כל האתרים שנוצרו עם בונה האתר Weebly מותאמים לנייד.
כן כל האתרים שנוצרו עם בונה האתר Weebly מותאמים לנייד.
כן כל האתרים שנוצרו עם בונה האתר Weebly מותאמים לנייד.

Choose the best managed Cloud Hosting experience for your business!

Get started Now